De karakteristieke patronen in damast ontstaan door het zichtbaar maken van de verschillen in de samenstelling van de verwerkte staalsoorten. Door een zuurbehandeling te geven aan een gepolijst werkstuk, komen de diverse structuren zichtbaar. De sterkte van de contrasten hangt van een aantal dingen af.  De belangrijkste factoren die meetellen zijn de volgende:

  1. Etstijd. Hoe langer het zuur de kans krijgt om in te werken op het materiaal, hoe duidelijker het effect.  Bij sommige ets-methoden gaat het niet zozeer om de duur maar om het aantal herhalingen van de handeling.
  2. Metaalsoorten. Elke metaalsoort heeft zijn eigen samenstelling en dus ook een eigen reactie op het zuur. Zo zal de ene soort heel donker kleuren waar de andere juist licht blijft.  De tekening hangt dus volledig af van de materiaalkeuze
  3. Etsmiddel. Ook etsmiddelen zelf verschillen in uitwerking

De patronen zelf kunnen ontzettend divers zijn. Wat voor patroon er zichtbaar wordt hangt af van zeer veel factoren en handelingen.

Invloedsfactoren voor damastpatronen

Uitgangsmateriaal Gebruikte Technieken
Materiaal samenstelling
vormen Materiaal verwijderend
 Koolstof gehalte      Smeden Scheiden
Mangaan gehalte Doorsnede deformatie Veilen
Nickel gehalte Torderen Slijpen
Verbuigen Vrezen
Te bewerken halffabrikaat Stempelen Boren
Plaatmateriaal Walsen wringen
Vlak profiel Persen
Vierkant profiel Oppervlakte Behandeling
Rond Profiel Slijpen
Kabel Polijsten
Kogel Etsen
Buis Profiel Bruinen
Gevlecht materiaal Galvaniseren
Korrels
……………………………………………………………………………
Structuurbepalende Technieken
Structuur bepalendeTechnieken Structuur beinvloedendeTechnieken CombinatieTechnieken
Laminaat Techniek Verplaatsing Coaten
Mozaïek Techniek Vermenigvuldiging Inlay
Torsen
Oppervlakte manipulatie
Vervorming
Uitvouwen

Globale volgorde

Allereerst is het belangrijk dat je bedenkt wat je wilt maken. Redelijk vanzelfsprekend. Vervolgens wordt er bedacht welk patroon gewenst is in het werkstuk en hoe scherp het contrast in het damast dient te zijn. Aan de hand daarvan wordt er materiaal uitgekozen waarmee gewerkt gaat worden.

Om het gewenste patroon te verkrijgen zullen er voorbereidingen getroffen moeten worden. De stukken moeten op het juiste formaat gemaakt worden, waarbij rekening gehouden moet worden met de volgorde waarin ze opgestapeld zullen worden. Zodra alle stukken op formaat zijn kan begonnen worden met het bouwen van een “stack”. De stack is de samenstelling van het materiaal pakket waaruit de damast gesmeed wordt. Vaak komt het er op neer dat diverse stukken metaal met verschillende samenstelling, om en om opgestapeld worden. Vervolgens worden ze voorzichtig aan elkaar gelast ( of gebonden) waarna er een metalen staaf aann de stapel wordt gelast welke dient als handgreep gedurende het smeedproces.